Diensten

Advies

Advies en adviestrajecten bij BuroSinot

Advies van BuroSinot is niet alleen heel functioneel, maar vooral ook heel persoonlijk en op maatwerk gericht. Het gaat bij advies namelijk om overdracht tussen betreffende adviesvrager en adviseur. Deze overdracht is afhankelijk van diverse factoren welke maken dat de adviesvraag het best vertaald wordt in een antwoord: het advies

Advies en adviestrajecten

Coaching

Coaching

Coaching door BuroSinot staat voor maatwerk. Bij uw coaching vragen richt de coach zich niet alleen op uw individuele vragen en doelen, maar kijkt ook samen met u naar de omgevingsfactoren. BuroSinot biedt coaching trajecten aan op basis van een 360⁰ methode.

Coaching en coachingstrajecten

Training

Training en trainingstrajecten bij BuroSinot

BuroSinot streeft er bij het geven van training naar om op het juiste moment (tijdens de training zelf) het juiste accent te leggen zodat de groep die training volgt ook echt het gevoel heeft ergens aan deel te nemen, ergens bij berokken te zijn: dit komt de concentratie & beleving ten goede.

Training en trainingstrajecten

Begeleiding

Begeleing en begeleidingstrajecten

Bij begeleiding door BuroSinot wordt zowel systeemgericht als individueel gericht gewerkt. Binnen gezinsverband betekent dit dus dat er per gezinslid wordt gekeken naar de omgevingsfactoren en individuele begeleidingsvragen.

Begeleiding en begeleidingstrajecten

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon BuroSinot

Als vertrouwenspersoon kan BuroSinot ondersteuning bieden bij diverse situaties, zoals pesten, agressie en ongewenste intimiteiten voor organisaties, professionals (inclusief onderwijsinstanties) & jongeren/volwassenen/gezinnen.

Vertrouwenspersoon

Procesregie

Procesregie en zorgcoordinatie

Als een van de eerste procesregisseurs van de centra voor jeugd en gezin van Nederland heeft Patrick Sinot van BuroSinot aan de wieg gestaan van de implementatie van de werkwijze 1 gezin 1 plan.

Procesregie & zorgcoördinatie