Oprichting BuroSinot

Na ruim 30 jaar als werknemer in dienst van diverse bedrijven en organisaties ben ik sinds januari 2015 ingeschreven bij de KvK en sinds juni van dit jaar actief als zelfstandig ondernemer op het terrein van Jeugdzorg-hulpverlening en het sociale domein. Een droom is uitgekomen.

Lees meer

Procescoördinator maatschappelijke opvang

Vanaf januari 2015 ben ik tot eind mei – naast mijn functie als procesregisseur van de CJG ook enkele maanden actief geweest als Coördinator Brede Centrale Toegang van West-Friesland. Mijn taken waren het afstemmen en coördineren van de instroom(gegevens) van mensen die door diverse omstandigheden gebruik moesten maken van maatschappelijke opvang. Regelmatig overleg met betrokken instanties t.b.v. samenwerking en afstemming alsmede invoering/gebruik maken van een nieuw registratiesysteem waren kerntaken.    

Lees meer

Lid landelijk platform radicalisatie en polarisatie

Niet onbelangrijk is te melden dat ik sinds 2012 ook lid ben van een landelijk platform van professionals op gebied van radicalisatie en polarisatie, iets dat op dit moment uitermate actueel is. Los van diverse workshops en symposia heb ik in dit kader ook de training ‘Train de Trainer’ gevolgd zodat ik instaat ben op het gebied van radicalisatie te kunnen adviseren en training te geven aan professionals.

Lees meer

Procesregisseur centra voor jeugd en gezin

Per 2010 ben ik gestart als eerste procesregisseur van de centra voor jeugd en gezin van Noord Holland Noord aangenomen voor de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard. Deze functie werd ondergebracht binnen de GGD Hollands Noorden en hier heb ik mij tot juni 2015 bezig gehouden met alle – vaak complexere- processen m.b.t. hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen. Als procesregisseur werkte ik vanuit een gemeentelijk gegeven mandaat waarbij mijn betrokkenheid indien van toepassing op de specifieke processen niet vrijblijvend was. Zo heb ik vanuit mijn kennis van de sociale kaart en praktische ervaring en deskundigheid vele collega’s en gezinnen bij mogen staan in het proces om stagnaties te voorkomen dan wel op te heffen.  Ook gaf ik vanuit mijn functie advies waarmee professionals of organisaties verder konden. Ik ben nauw betrokken geweest bij het implementatieproces van de methodiek 1 gezin 1 plan. In bijzondere gevallen kon ik gebruik maken van mijn mandaat door op te schalen naar gemeentelijk bestuur en heb ik hiervan 3 x concreet gebruik gemaakt in situaties waarbij afwijzing van urgentie (woning toewijzing) centraal stond. Dit betrof 3 casussen  in 3 gemeenten en in alle drie gevallen werd de urgentie alsnog toegekend door mijn tussenkomst. In de functie van procesregisseur heb ik een enorme kennis opgedaan van de processen welke zich afspelen op gebied van 0e, 1e, 2e en 3e lijns- zorg. Omdat ik als mens gewoon graag veel mag leren en doen ben ik ook binnen de GGD actief geweest als lid van de OR. Tevens was ik voor de regio West-Friesland enkele maanden actief als aandacht functionaris bij zorgwekkende opvoedsituaties. In de periode 2011-2014 heb ik regelmatig waargenomen voor andere gemeenten in West-Friesland bij afwezigheid van collega procesregisseur. Naast Alkmaar en Heerhugowaard ben ik van de gemeenten Langedijk, Heiloo, Graft de Rijp, Schermer en Castricum ook procesregisseur geweest.

Lees meer

Jeugdbeschermer Bureau Jeugdzorg Noord Holland

In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar Bureau Jeugdzorg Noord Holland en heb daar 2 jaar als jeugdbeschermer gewerkt. Deze 2 jaar boden een enorme verdieping slag omdat ik nu nog beter kon begrijpen en inschatten wat het verschil tussen vrijwillige hulpverlening en niet vrijwillige hulpverlening betekende. Uit huis geplaatste jongeren behandelen en begeleiden is al een hele kunst maar een uithuisplaatsing voorkomen of moeten inzetten is heel heftig en vraagt een enorm verantwoordelijkheidsbesef van de professional. Als inmiddels ook Delta gecertificeerde jeugdbeschermer heb ik mij ingezet om verhoudingen tussen ouders-jongeren, hulpverleners-gezinnen/jongeren meer in perspectief te zetten waarbij stabilisatie, normalisatie en liefst herstel van de gezinssituatie voor mij vanzelfsprekende uitgangspunten waren. Ook binnen Bureau jeugdzorg NH was ik lid van de OR.

Lees meer

Gemeenteraadslid gemeente Alkmaar

In de periode 2006-2010 ben ik gemeenteraadslid geweest van de gemeente Alkmaar met als portefeuille het sociale domein (Samenlevingszaken) en enige tijd ook lid geweest van de commissie bezwaarschriften. In deze periode betrokken geweest bij de opkomst van de CJG en participatiewet. Ik ben vanuit mijn professionele achtergrond en politieke betrokkenheid ook lid geweest van een landelijke partijcommissie op gebied van jeugdzorg & onderwijs weke advies gaf aan 1e en 2e kamer.

Lees meer

Afdelingscoördinator van 3 behandelgroepen

In 2006 begon ik als afdelingscoördinator van een afdeling van 3 behandelgroepen en maakte ik kennis met het fenomeen jeugdzorg+ en derhalve ook de zogeheten gesloten jeugdzorg (een samenwerkingsverband met Harreveld, inmiddels gefuseerd met Horizon). Behandelplanning & proces, functionering- en beoordelingsgesprekken en leiding geven aan ruim 30 professionals waren de kerntaken. Als betrokken medewerker heb ik mij in de periode dat ik bij Horizon-Jeugdzorg werkzaam was ook bezig gehouden met deskundigheidsbevordering en gaf ik training aan collega’s op gebied van o.a. groepsdynamische processen en eigenheid van cliënten. Nadat ik enige tijd lid was van de OR ben ik hier ook twee jaar voorzitter van geweest.

Lees meer

Teamleider groep LVB problematiek

In 2000 maakte ik promotie en werd teamleider van een groep gespecialiseerd in LVB problematiek. Ik heb op deze groep gezorgd voor een omslag van beheers klimaat naar behandelklimaat wat resulteerde in een van de best lopende behandelgroepen van de instelling. Nadat ik onze bestuurder hoorde zeggen dat er best meer ondernemerschap getoond mocht worden door hulpverleners, heb ik een stap gemaakt om integraal met geplaatste jongere en hun betreffende gezin te werken: gezinsdagen en gezinsweekenden werden onderdeel van het behandel en begeleidingsproces en ik ben er ook best trots op naast activiteiten meer op het behandelschema te krijgen, het werken met de gezinnen van de uit huis geplaatste kinderen ‘in het behandelproces te trekken’. Daarnaast heb ik enkele andere groepen extra begeleid waar men kampte met beheersingsproblemen of personele onderbezetting. Tevens ben ik in de periode 2002-2006 teamleider geweest van twee andere groepen.

Lees meer

HBO opleiding SPH

In 1999 ben ik begonnen met de HBO opleiding SPH aan de Hoge School van Amsterdam en deze studie was vooral gericht op methodisch en projectmatig werken. Hier heb ik een enorm stevige basis gelegd tussen theorie en praktijk. In 2003 was ik geslaagd en trotse bezitter van het (eerste) Europees gecertificeerde SPH diploma: Bachelor of Social Work.  

Lees meer

Bestuurslid lokale politieke partij en van een vereniging

Tussen 1998 en 2014 ben ik in vrijwillig kader actief geweest als bestuurslid van een lokale politieke partij (1998-2005) en een vereniging (diverse bestuursfuncties tussen 2000-2014) Op gebied van extra scholing heb ik deelgenomen aan diverse workshops, congressen, symposia, trainingen e.d. Om  mij zowel op politiek als professioneel vak verder te bekwamen.

Lees meer

Residentiële jeugdzorg

Sinds 1998 heb ik als zijinstromer (komend vanuit een heel ander werkveld: Horeca), zoals dat heet, de stap gemaakt naar de residentiële jeugdzorg. Ik ben begonnen als groepsleider binnen een open residentiële behandelsetting te Alphen aan den Rijn en was hier verantwoordelijk voor een aantal mentoraten op een jongensgroep gespecialiseerd in ADHD problematiek. Dit was overigens een van de eerste behandelsettingen in Nederland waar specifieke gedragsproblematiek methodisch werd omschreven in een methodiekmodel en waar gespecialiseerde behandelgroepen waren ingericht op gebied van o.a. ADHD, Autisme-PDD-NOS, Meidenproblematiek, LVB, etc. De methodieken werden overigens binnen de organisatie zelf ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers onder leiding van de gedragswetenschappers en management. Elk methodiekmodel dat per groep of afdeling was uitgeschreven was dus ook door de betreffende medewerkers zelf gemaakt! Dit droeg in sterke mate bij aan de motivatie en ‘honger’ naar deskundigheidsbevordering. Los van methodische specialisaties heb ik een grote bijdrage geleverd in het begrip activiteiten en als snel was ik ook belast met allerhande activiteiten als sport, spel, looptochten en kampen hetgeen binnen de instelling breed zou worden ingezet als onderdeel van de dagelijkse structuur.

Lees meer

Levensschool: de horeca

Na mijn dienstplicht te hebben vervuld ben ik in de periode 1983-1988 werkzaam geweest in diverse branches waaronder logistiek en detailhandel. Vanaf 1988 veranderde mijn leven drastisch want ‘ineens’ was ik fulltime werkzaam in de horeca. Als barkeeper leerde ik de fijne kneepjes van het horeca vak en in 11 jaar tijd kreeg ik een ”gratis” leerschool in menselijke omgang en gedrag. Hier heb ik liefdes zien ontstaan en stuk gaan. Heb ik humor, verdriet, stille wateren-diepe gronden ervaren en vele maskers zien op en afzetten al naar gelang de sfeer en tijd. Ik vond het leuk om te zorgen dat voor alle bezoekers een prettige en bovenal veilige sfeer geboden werd en ik merkte dat het mij makkelijk af ging mij aan te passen aan leeftijd, karakter en niveau van de klanten. Eerlijkheid en humor waren steeds mijn voornaamste krachten, naast service gerichtheid in de zin van snappen wat een klant komt doen: de een wil gewoon een pot bier na het werk en voor zich uit kunnen staren,  de ander komt periodiek de laatste nieuwtjes uitwisselen of zoekt enig verdieping door persoonlijk gesprek terwijl de ander komt voor puur vermaak (een mop, een spelletje darts, biljart of dobbelen)… Uiteindelijk werd de drang om eens wat anders te doen sterk en waagde ik de stap naar het werken met jongeren: Ik solliciteerde naar de functie van groepsleider op een residentiele instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Ik werd aangenomen. De mensenkennis opgedaan in de horeca kwam mij zeer van pas.

Lees meer