Residentiële jeugdzorg

Sinds 1998 heb ik als zijinstromer (komend vanuit een heel ander werkveld: Horeca), zoals dat heet, de stap gemaakt naar de residentiële jeugdzorg. Ik ben begonnen als groepsleider binnen een open residentiële behandelsetting te Alphen aan den Rijn en was hier verantwoordelijk voor een aantal mentoraten op een jongensgroep gespecialiseerd in ADHD problematiek. Dit was overigens een van de eerste behandelsettingen in Nederland waar specifieke gedragsproblematiek methodisch werd omschreven in een methodiekmodel en waar gespecialiseerde behandelgroepen waren ingericht op gebied van o.a. ADHD, Autisme-PDD-NOS, Meidenproblematiek, LVB, etc. De methodieken werden overigens binnen de organisatie zelf ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers onder leiding van de gedragswetenschappers en management. Elk methodiekmodel dat per groep of afdeling was uitgeschreven was dus ook door de betreffende medewerkers zelf gemaakt! Dit droeg in sterke mate bij aan de motivatie en ‘honger’ naar deskundigheidsbevordering. Los van methodische specialisaties heb ik een grote bijdrage geleverd in het begrip activiteiten en als snel was ik ook belast met allerhande activiteiten als sport, spel, looptochten en kampen hetgeen binnen de instelling breed zou worden ingezet als onderdeel van de dagelijkse structuur.

Geplaatst in .