Visie en ervaring

Zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid

Visie en ervaring

Visie

BuroSinot heeft een onafhankelijke en neutrale visie op maatschappelijke vraagstukken en betreffende processen. Daarom is BuroSinot bij uitstek in staat  snel te schakelen en te handelen tussen het 'grote plaatje' en betreffende deelgebieden. Of dit nu gaat om buurt, groeps-, gezins- of individuele hulpvragen en processen, of het gaat om samenwerking tussen professionals onderling, professionals met cliënten of tussen particuliere personen (denk aan gezinnen): BuroSinot biedt maatwerk, helpt bij het vertalen van probleemsituatie naar vraagstelling en ondersteuning bij het proces tot oplossing.

BuroSinot zet mensen in de door hun gewenste maar ook passende positie waarbij samenwerking op basis van win-win centraal staat. Hierbij ook kijkend naar de balans van draagkracht en draaglast om te helpen de zelfredzaamheid van alle betrokken te vergroten en in perspectief te zetten.

Begrippen als: zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid alsmede de veel genoemde pedagogisch civiele maatschappij, zijn bij BuroSinot geen holle woorden maar betekenisvolle begrippen en staan steeds centraal zowel in visie als werkwijze.

BuroSinot staat voor doordacht en systeemgericht handelen. Kijkend naar de verschillende facetten van de betreffende situatie (probleemstelling), vertaalt BuroSinot deze SAMEN met betrokken professionals, jeugdigen en/of gezinnen in een voor ieder werkbaar doel.  BuroSinot staat voor praten MET i.p.v. over elkaar.

BuroSinot kijkt bij processen van samenwerking naar eventuele overlap en wordt gekeken naar raakvlakken van betrokkenheid en worden deze versterkt t.b.v. het proces. Ook geeft BuroSinot gedegen advies hoe de samenwerking (anders) in te richten en af te stemmen zodat op basis van ‘zo min mogelijk doelen en smoelen’ niet alleen efficiënter wordt samengewerkt, maar ook tegen minder kosten.

Ervaring

Of het gaat om hulpvragen m.b.t.: thuis, school & werk of vrije tijd, BuroSinot heeft ruim 33 jaar werkervaring met mensen waarvan ruim 17 jaar met jongeren en gezinnen.

De ervaring op gebied van jeugdzorg) & gezin omvat o.a.:

 • Residentiele behandelgroepen (zowel open als jeugdzorg+)
  • Diverse gedragsproblematiek (met specialisatie in ADHD en LVB)
  • Werkbegeleiding, Management
  • Methodiekontwikkeling
  • Deskundigheidsbevordering
 • Jeugdbescherming en gezinsvoogdij ((V)OTS, vrijwillig en voogdij > huidig: drang & dwang)
 • Procesregie CJG (1e procesregisseur van Noord Holland Noord, implementatie 1 gezin 1 plan)
 • Maatschappelijke opvang

Gedegen scholing (HBO+) en zowel brede als specialistische ervaring binnen de sector Jeugdzorg & gezin maken BuroSinot tot een bijzonder geschikte partner om uw hulpvragen te kunnen vertalen naar een best passende en breed gedragen uitkomst. Kennis van de landelijke sociale kaart (specifiek Noord Holland) en betrokkenheid bij een landelijk netwerk van professionals versterken dit.

Politieke ervaring (o.a. 4 jaar in de gemeenteraad van Alkmaar) maakt de kennis en ervaring van BuroSinot tot een van de best uitgeruste professionele bedrijven binnen de sector.