Vertrouwenspersoon

Voor organisaties, professionals (ook onderwijs) & jongeren/volwassenen/gezinnen

Vertrouwenspersoon

Ondersteuning in diverse situaties

Bij BuroSinot kunt u ook terecht als u op zoek bent naar een vertrouwenspersoon.
Als vertrouwenspersoon kan BuroSinot ondersteuning bieden bij diverse situaties waarbij mogelijk sprake is van de volgende factoren:

 • pesten
 • agressie
 • seksuele intimidatie
 • ongewenste intimiteiten
 • discriminatie
 • polarisatie
 • (wederzijds) gegroeid wantrouwen
 • onbegrip

BuroSinot als vertrouwenspersoon biedt het volgende

Organisatie - professionals (ook onderwijs)  & jongeren/volwassenen/gezinnen

 • Aanspreekpunt voor werknemers die zich onheus bejegend voelen en die hulp en advies nodig hebben maar dit niet direct binnen de eigen organisatie kunnen of durven aankaarten
 • Nagaan en bespreekbaar maken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Ondersteunen bij  andere oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld klachtprocedure.
 • Begeleiding aan professionals, als de werknemer de zaak nader aan de orde wil stellen (intern of extern)
 • Begeleiding aan particulieren bij gesprekken met instanties of moeizame hulpverleningsprocessen
 • Hulp bij doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties
 • Advies aan leidinggevenden en management bij het voorkomen/oplossen van ongewenst gedrag.
 • Het geven van voorlichting en training inzake omgang met ongewenst gedrag, aanspreekcultuur en feedback

BuroSinot  gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.

Voor organisaties

Voor organisaties biedt de mogelijkheid om BuroSinot in te zetten als vertrouwenspersoon in ieder geval twee voordelen:

 • Gegarandeerde neutraliteit: BuroSinot maakt geen onderdeel uit van de eigen organisatie (personeelsbestand)
 • Kosten besparing: BuroSinot kan per situatie kan worden ingeroepen

Voor particulieren

Voor particulieren is BuroSinot een rots in de branding:

In een maatschappij waarbij steeds meer eisen worden gesteld aan ieders zelfredzaamheid in steeds complexere sociale context is de kans groter dat mensen te maken krijgen met situaties waarbij ondersteuning door een vertrouwenspersoon gewenst is.

BuroSinot, uw juiste keus bij situaties die vragen om passende betrokkenheid.