Procesregie en zorgcoördinatie

Voor alle mensen: jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen!

Procesregie en zorgcoördinatie

Toelichting

Als een van de eerste procesregisseurs van de centra voor jeugd en gezin van Nederland heeft Patrick Sinot van BuroSinot aan de wieg gestaan van de implementatie van de werkwijze 1 gezin 1 plan. Betrokkenheid bij vele tientallen hulpverleningsprocessen op basis van advies en procesregie in heel Noord Holland Noord (incl. West Friesland) maken dat de kennis en ervaring waarover BuroSinot beschikt van grote waarde is.

BuroSinot is er trots op dat een evaluatie door collega’s (eind 2014-begin 2015) op o.a.: Samenwerking, Deskundigheid, Bereikbaarheid en Communicatie is beoordeeld met een 100% score van (zeer) tevreden.

Wat kunt u bij Procesregie & Zorg coördinatie door BuroSinot verwachten?

 • Niet leeftijd gebonden, procesregie en zorg coördinatie is er voor alle mensen: jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen!
 • Praten MET mensen en niet over mensen (ook als dat lastig lijkt),
 • Ruime kennis en ervaring met methodisch, contextueel, systeemgericht werken binnen zowel vrijwillig als drang/dwang kader.
 • Bekend met de sociale kaart, landelijk netwerk
 • Oriëntatie op, sturen op en werken vanuit: Eigen Kracht, Zelfredzaamheid, Netwerk!,
 • Inventariseren welke hulpvragen er zijn (dus goed kijken, luisteren en afstemmen),
 • Organiseren van de noodzakelijke en gewenste hulpverlening op basis van de hulpvraag, eigen kracht, zelfredzaamheid & netwerk waar nodig aangevuld met professionele inzet,
 • Afstemmen met de bij het proces te betrekken/betrokken personen,
 • Regie houden op het hulpverlening- en samenwerkingsproces,
 • Waar gewenst ‘’coaching on the job-proces’’ van betrokken professionals OF meewerkend coördineren (BuroSinot biedt ook coaching en begeleiding)
 • Waar nodig extra sturing om te zorgen dat de middelen en inzet die nodig zijn t.b.v. het proces ook worden ingezet,
 • Afschalen van zorg en hulp als dat kan. Opschalen van zorg als dat moet.

Onderliggende visie

 • Help mensen, help gezinnen door ‘’zo min mogelijk smoelen bij zo min mogelijk doelen’’.
 • Help professionals hun werk zo efficiënt, veilig en resultaatgericht te kunnen doen
 • Help gemeenten bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van hun taakstelling op gebied van jeugd(gezondheid)zorg en het sociale domein.
 • Help de maatschappij (omgeving) door mensen te betrekken bij elkaar

BuroSinot is breed inzetbaar, is snel inzetbaar en werkt ook buiten kantoortijden waar dit nodig is.

BuroSinot is op de volgende wijzen inzetbaar

 • Ad Hoc t.b.v. advies
  • 1e contact is dan op basis van consult (situatie wordt voorgelegd, a.d.h.v. verstrekte info kan advies volgen en werkt BuroSinot dat advies uit)
  • Uitgewerkt advies: op basis van uurtarief
 • Procesregie / zorg coördinatie gedurende een casus-proces
 • Procesregie / zorg coördinatie in combinatie met aanvullend coaching/begeleiding

Structureel voor bepaalde periode (bijv. vast advies bij complexe jeugdzaken, ICO’s, risicovolle situaties, i.g.v. ontwikkeling beleid)