Missie

Samen werken aan doelen
Mensen en organisaties helpen sneller, prettiger en vooral effectiever te laten samenwerken

Missie BuroSinot

Transformatie van de jeugdzorg en het sociale domein

Deze transformatie biedt nieuwe kansen om hulpvragen en hulpverleningsprocessen beter en sneller te stroomlijnen. De ervaring leert dat er nog heel veel te winnen en te halen valt op gebied van samenwerkingsprocessen tussen professionals onderling, tussen professionals en jeugdigen en hun gezinnen. Het samenspel tussen overheden, instellingen, professionals en particulieren moet meer gericht zijn op samenwerking en praten met elkaar.

Het gaat hierbij niet alleen om zaken als diagnostiek, indicaties, wachtlijsten en procedures, maar vooral ook om praktische samenwerking en specifieke  vaardigheden als b.v. engageren en positioneren, omgaan met weerstand en om het samenvoegen, afstemmen en richten van hulpverleningsprocessen.

Op gebied van signalering, op- en afschaling van zorg en op het gebied van gespreksvoering valt nog heel veel winst te behalen.

Bruggen slaan tussen preventief en curatief, flexibilisering tussen drang en dwang, het delen van expertise en voorkomen van dure overlap.

BuroSinot kent als geen ander de uitdagingen, de knelpunten en mogelijkheden en heeft hierin veel ervaring en kennis maar ook een visie.

BuroSinot denkt in oplossing en mogelijkheid met oog voor de problematiek zoals deze per situatie gezien en/of beleefd wordt. BuroSinot  vindt niet alleen iets maar denkt ook mee en werkt ook graag samen om tot creatieve en wenselijke oplossingen te komen.