Advies en adviestrajecten

Voor organisaties, professionals en particulieren

Advies en adviestrajecten

Functioneel en persoonlijk advies

BuroSinot heeft door ruim dertig jaar ervaring in het werken met mensen in diverse sectoren, een zowel brede als gespecialiseerde kennis opgedaan.

Deze kennis stelt BuroSinot graag beschikbaar voor organisaties, professionals en particulieren.

Advies van BuroSinot is niet alleen heel functioneel, maar vooral ook heel persoonlijk en op maatwerk gericht. Het gaat bij advies namelijk om overdracht tussen betreffende adviesvrager en adviseur. Deze overdracht is afhankelijk van diverse factoren welke maken dat de adviesvraag het best vertaald wordt in een antwoord: het advies.

BuroSinot heeft naast een HBO opleiding waarin communicatie zeer centraal stond ook die ruime praktijk ervaring welke zo onontbeerlijk is om mensen in de context van hun dagelijkse functioneren te begrijpen. Of dit nu gaat om een manager of uitvoerende, om een jongere, ouders of een heel gezin of team professionals: BuroSinot heeft op basis van concrete ervaring de juiste middelen in huis om goed te kunnen adviseren.

Door de wijze waarop BuroSinot contact maakt tijdens gesprekken ervaart de adviesvrager vooral ook het persoonlijke, het menselijke aspect wat net het onderscheid maakt tussen een antwoord op een vraag en een advies.

Advies vragen en geven is mensenwerk. Dat werkt het best als dit ook zodanig wordt ervaren.

Advies traject en werkwijze BuroSinot

AdviesaanvraagAanvraag adviesgesprekAdviestrajectEvaluatieContactmogelijkhedenUitgesloten adviesgebieden

Contactwijze: telefonisch of per (e-)mail

U legt per mail of telefoon uw adviesvraag voor (gratis)

 1. Op basis van uw vraag beoordeelt BuroSinot of uw vraag door BuroSinot kan worden beantwoord.
  • In geval van NEE kijkt BuroSinot of u uw vraag mogelijk elders kan/moet worden uitgezet. U krijgt dan voor zo ver mogelijk wel een verwijzingsadvies (gratis)
  • In geval van mogelijkheid tot advies volgt een afspraak tot een adviesgesprek

In dit gesprek wordt nader in gegaan op de adviesvraag en worden mogelijke ‘adviesroutes’ besproken

 1. Blijkt uit dit gesprek dat er geen vervolg komt dan geldt:
  • 1e 45 minuten zijn gratis, er worden wel reiskosten in rekening gebracht (indien van toepassing en vanaf 10 km enkele reis BuroSinot-betreffende locatie). Na 45 minuten geldt uurtarief.
  • Indien overeenstemming is tot vervolgtraject volgt:
 2. Offerte: na akkoord volgt het adviestraject

 1. Op basis van per uur-factuur
 2. Op basis van vast aantal uren per periode (b.v. ter ondersteuning proces-project-beleidsontwikkeling)

 1. In geval per uur factuur korte evaluatie (per telefoon en gratis)
 2. In geval van een langer traject bij vaste uren is er mogelijkheid voor tussentijdse evaluatie en geldt bij afronding traject een evaluatie van 1 uur (gratis / wel reiskosten vanaf 10 km, enkele reis BuroSinot-locatie

BuroSinot biedt de volgende contactmogelijkheden voor adviestrajecten

 • Telefonisch
 • Skype (pro)
 • E-mail
 • Op locatie

Op basis van schoenmaker hou je bij je leest geeft BuroSinot geen advies op de volgende inhoudelijke terreinen:

 • (Para)medisch
 • Psychologie/psychiatrie
 • Financieel
 • Juridisch
 • Techniek - bouw