Logo BuroSinot

BuroSinot is een vrijgevestigd bureau gespecialiseerd in coaching, begeleiding, advies, training en proces coördinatie(regie) op gebied van jeugd & gezin en het sociale domein. BuroSinot staat voor een originele, generalistische & specialistische op maat gerichte samenwerking met alle mogelijke instellingen, (lokale) overheden en organisaties werkzaam binnen of betrokken bij de sectoren jeugdzorg en het sociale domein. Daarnaast bieden wij ook laagdrempelige hulp aan particulieren.

Ruim 17 jaar brede praktische werkervaring op HBO + niveau maken van BuroSinot een ideale partner voor samenwerking op gebied van vragen m.b.t. Jeugd & Gezin maar ook op gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Ruim 30 jaar werken met mensen maakt BuroSinot gewoon een prima partner voor mensenwerk.

BuroSinot is per 1 januari 2015 ingeschreven bij de KvK onder het nummer: 63428946.

Waarom BuroSinot

De ervaring leert mij dat er nog heel veel te winnen en te halen valt op gebied van samenwerkingsprocessen tussen professionals onderling, tussen professionals en jeugdigen en hun gezinnen. Het gaat hierbij niet alleen om zaken als diagnostiek, indicaties, wachtlijsten en procedures, maar vooral ook om praktische samenwerking en specifieke  vaardigheden als b.v. engageren en positioneren, omgaan met weerstand en om het samenvoegen, afstemmen en richten van hulpverleningsprocessen.

Op gebied van signalering, op- en afschaling van zorg en op het gebed van gespreksvoering valt nog heel veel winst te behalen. Bruggen slaan tussen preventief en curatief, flexibilisering tussen drang en dwang, het delen van expertise en voorkomen van dure overlap.

Buro Sinot heeft veel ervaring en kennis maar ook een visie. BuroSinot denkt in oplossing en mogelijkheid met oog voor de problematiek zoals deze per situatie gezien en/of beleefd wordt. Wij vinden niet alleen iets maar denken ook mee en werken ook graag samen om tot creatieve en wenselijke oplossingen te komen.

 

"Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar geen mens is gelijk"