Begeleiding en begeleidingstrajecten

Van mensen, teams en processen op uitvoerend en leidinggevend niveau

Begeleiding en begeleidingstrajecten

Gespecialiseerde begeleiding

BuroSinot heeft ruim 17 jaar ervaring in het begeleiden van mensen, teams en processen op uitvoerend en leidinggevend niveau en is gespecialiseerd in het begeleiden van:

  • Jongeren (met gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking)
  • Volwassenen (met gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking)
  • Gezinnen (die door omstandigheden problemen ervaren met elkaar, de omgeving en bijvoorbeeld vanwege gedragsproblematiek en/of licht verstandelijke beperking)
  • Teams (werkbegeleiding)
  • Afdelingen (interim management)
  • Processen (begeleiding van samengestelde teams bij project of hulpverleningstraject)

Systeem- en individueel gerichte begeleiding

Bij begeleiding door BuroSinot wordt zowel systeemgericht als individueel gericht gewerkt. Binnen gezinsverband betekent dit dus dat er per gezinslid wordt gekeken naar de omgevingsfactoren en individuele begeleidingsvragen. Waar van toepassing wordt in overleg met alle betrokkenen een integraal begeleidingsplan opgesteld.

Vanwege de ruime ervaring en scholing op diverse terreinen is BuroSinot instaat ook als generalist te werken. Zo wordt er niet alleen doelmatig gewerkt maar ook efficiënt, er gaat zo minder tijd en energie verloren omdat 1 begeleider inzetbaar is op meerdere deelgebieden. Dat scheelt in overlap van werkzaamheden, in overleg en in uitleg.

Doordat BuroSinot zowel ervaring heeft in uitvoerende, leidinggevende en procesmatige zin, kan ook sneller worden geschakeld in het begeleidingsproces en waar nodig vanuit een helicopterview overzicht worden gecreëerd en behouden.

Waar nodig of gewenst kan BuroSinot in aanvullende zin ook coaching, training en zorg coördinatie bieden.

Neem voor meer informatie contact op.

Op basis van uw vraag kan een offerte worden opgesteld.

Belangrijk te weten:

BuroSinot heeft geen bevoegdheid tot het stellen van (para)medische of psychische/psychiatrische diagnose. In dergelijke gevallen wordt u geadviseerd contact op te nemen met bevoegde instanties en professionals. Dat geldt ook in geval van juridische en financiële kwesties.