Over BuroSinot

Opgericht in 2015 door Patrick Sinot

Over BuroSinot

BuroSinot coacht, traint en adviseert

BuroSinot richt zich op het coachen & trainen van individuen, teams of afdelingen en het adviseren van bedrijven en gemeenten, waar het gaat om het omgaan met jeugdigen of gezinnen in het sociale domein (jeugdzorg – gezinszorg).

Patrick Sinot is zeer ervaren in het begeleiden en regisseren van processen, op zowel individueel- als coöperatief niveau binnen professionele en/of privé-omgevingen. Voor hulpvragen m.b.t.: thuis, school & werk of vrije tijd, heeft Patrick Sinot van BuroSinot met 33 jaar werkervaring met mensen, waarvan ruim 17 jaar met jongeren en gezinnen, een passend antwoord op basis van maatwerk: de situatie zoals deze zich voordoet en zoals u dit ervaart.

BuroSinot heeft een onafhankelijke en neutrale visie op maatschappelijke vraagstukken en betreffende processen. Daarom is BuroSinot bij uitstek instaat snel te schakelen en te handelen tussen het 'grote plaatje' en betreffende deelgebieden. Of dit nu gaat om buurt, groeps-, gezins- of individuele hulpvragen en processen, of om samenwerking tussen professionals onderling, professionals met cliënten of tussen particuliere personen, zoals gezinnen; BuroSinot biedt maatwerk, helpt bij vertalen van probleemsituatie naar vraagstelling en ondersteuning bij het proces tot oplossing.

BuroSinot zet mensen in de door hun gewenste, maar ook passende positie waarbij samenwerking op basis van win-win centraal staat. Hierbij wordt ook gekeken naar draagkracht en draaglast om te helpen de zelfredzaamheid van alle betrokken te vergroten en in perspectief te zetten.

BuroSinot staat voor doordacht en systeemgericht handelen. Gedegen scholing (HBO+) en zowel brede als specialistische ervaring maken BuroSinot tot een bijzonder geschikte partner om uw hulpvragen te kunnen vertalen naar een meest passende en meest gedragen uitkomst.

Begrippen als: zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en de veel genoemde pedagogisch civiele maatschappij, zijn bij BuroSinot geen holle woorden maar betekenisvolle begrippen.