Afdelingscoördinator van 3 behandelgroepen

In 2006 begon ik als afdelingscoördinator van een afdeling van 3 behandelgroepen en maakte ik kennis met het fenomeen jeugdzorg+ en derhalve ook de zogeheten gesloten jeugdzorg (een samenwerkingsverband met Harreveld, inmiddels gefuseerd met Horizon). Behandelplanning & proces, functionering- en beoordelingsgesprekken en leiding geven aan ruim 30 professionals waren de kerntaken.

Als betrokken medewerker heb ik mij in de periode dat ik bij Horizon-Jeugdzorg werkzaam was ook bezig gehouden met deskundigheidsbevordering en gaf ik training aan collega’s op gebied van o.a. groepsdynamische processen en eigenheid van cliënten. Nadat ik enige tijd lid was van de OR ben ik hier ook twee jaar voorzitter van geweest.

Geplaatst in .