Teamleider groep LVB problematiek

In 2000 maakte ik promotie en werd teamleider van een groep gespecialiseerd in LVB problematiek. Ik heb op deze groep gezorgd voor een omslag van beheers klimaat naar behandelklimaat wat resulteerde in een van de best lopende behandelgroepen van de instelling. Nadat ik onze bestuurder hoorde zeggen dat er best meer ondernemerschap getoond mocht worden door hulpverleners, heb ik een stap gemaakt om integraal met geplaatste jongere en hun betreffende gezin te werken: gezinsdagen en gezinsweekenden werden onderdeel van het behandel en begeleidingsproces en ik ben er ook best trots op naast activiteiten meer op het behandelschema te krijgen, het werken met de gezinnen van de uit huis geplaatste kinderen ‘in het behandelproces te trekken’.

Daarnaast heb ik enkele andere groepen extra begeleid waar men kampte met beheersingsproblemen of personele onderbezetting. Tevens ben ik in de periode 2002-2006 teamleider geweest van twee andere groepen.

Geplaatst in .