Rekerdijk bij mist - Alkmaar

De Participatiewet naar Kafka?

Sinds enige tijd begeleid ik een cliënt die zich in een eigenaardige situatie bevindt:

Het gaat om een jong volwassene tussen 25-30 jaar met een tamelijk belast verleden. Op dit moment is er geen enkel inkomen, noch uit werk, noch uit uitkering.

De cliënt heeft mij om hulp gevraagd omdat de situatie, zo wordt aangegeven, boven het hoofd groeit. Er lijkt geen enkel uitzicht op verbetering, van perspectief.

Vanwege het ontberen van enig inkomen lopen schulden op. De verplichte zorgverzekering en het eigen risico vormen een groot deel van de oplopende schulden.

Client heeft een beroep gedaan op hulp via de GGZ en na een eerste onderzoek luidde de conclusie: te veel klachten om een gerichte diagnose te stellen, dus doorverwezen naar een volgende GGZ instelling, dat onderzoek leverde een vergelijkbare diagnose op, aangevuld met een concrete diagnose PTSS. Vanwege de diversiteit aan klachten is echter doorverwezen naar…jawel een volgende instelling.

Ondertussen is bij het UWV een aanvraag tot Wajong afgewezen. Hoewel veel kenmerken aanwezig zijn om een Wajong toe te kunnen kennen was er in het verleden sprake van werkzaamheden die of op minimum loonniveau lagen of hoger. M.a.w. destijds heeft de cliënt kunnen werken, dus geen Wajong. Omdat in 2013 om eenzelfde reden een aanvraag tot Wajong was afgewezen, is afgezien van verder bezwaar. De hierboven genoemde diagnose welke nieuwe argumenten geven om de Wajong aan te vragen kruisten besluit tot geen bezwaar.Lees verder

Hans du Prie

Bestuurder laat zich uit over de tendens van doorgeslagen verantwoordingsdrift

Heel goed dat een bestuurder zich zo duidelijk uitspreekt. Zeker ook omdat ik bij deze instelling (Horizon Jeugdzorg) heb mogen werken en durf te stellen dat het ondernemerschap van Hans du Prie een onderscheidend en uitstekend werk- & behandelklimaat heeft doen ontwikkelen. Ik heb er als pedagogisch medewerker, werkbegeleider en afdelinsgcoördinator enorm veel kunnen en mogen leren! De boodschap spreekt mij verder bijzonder aan omdat ik  enkele dagen geleden een vergelijkbaar bericht heb geplaatst: “Waar gaat het met de hulpverlening heen”.

Hieronder het oorspronkelijke bericht dat de moeite van het lezen zeker waard is.

http://horizon.eu/2015/column-hans-du-prie-bb/

Column Hans du Prie: Stop met die verantwoordingsterreur

12 november 2015

Hans du Prie, bestuurder van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en bestuursvoorzitter van De Opvoedpoli en Care Express, vraagt zich in zijn column ‘Stop met die verantwoordingsterreur’ af of alle controles binnen de jeugdzorg niet leiden tot schijnveiligheid.

Afgelopen week sprak ik met diverse professionals binnen de zorg en het speciaal onderwijs. Zij vertelden me hoezeer zij zich gevangen voelen in hun werk, omdat ze een groot deel van hun tijd bezig zijn met verantwoorden. Ze zijn continue bezig om alles vast te leggen. Met als gevolg dat ze minder met kinderen en hun ouders bezig zijn. Na zulke gesprekken vraag ik me af of het onze cliënten, kinderen en hun ouders, wel ten goede komt dat we voortdurend bezig zijn met al die protocollen. Wordt het niet tijd dat we stoppen met die verantwoordingsterreur?

On Track

Waar was de hulpverlening? Waar gaat het met de hulverlening naar toe?

En waar was die hulpverlening?

Waar gaat het met de hulpverlening heen?

Deze vragen zult u wel herkennen. Misschien heeft u na enkele van die schrijnende berichten uit de media zelf deze vraag ook wel eens gesteld.
Afgelopen weken werd Nederland op de hoogte gesteld van het feit dat een moeder betrokken is bij de dood van 3 van haar kinderen.

“Waar was de hulpverlening”!?

Las ik in een van de vele reacties op de sociale media.

Wie geen persoonlijke werkervaring heeft als hulpverlener in welke vorm dan ook, heeft geen idee waar je mee te maken kunt krijgen. Voor hulpverleners zelf (en de teams eromheen) is het al vaak een hele puzzel en toer om in te schatten wat er speelt, wat nodig is en hoe e.e.a. te organiseren binnen alle regelgeving en indicatiestellingen. Het gaat hierbij niet alleen over de zuivere problematiek en achterliggende hulpvragen van de mensen om wie het gaat. Het gaat ook over de omgevingsfactoren en hoe hulpverleningsland zelf is ingericht.

Bij een acute probleemsituatie als een crisis geldt de spanning, hectiek en enorme inzet die moet worden gepleegd. Maar bij al die trieste zaken waarbij een kind dood gaat door mishandeling, ernstige verwaarlozing door de ouders of wanneer iemand suïcide pleegt, daar geldt een intense verslagenheid. Bij de nabestaanden, de omgeving en zeker ook de hulpverlener zelf. Het is misschien logisch om te gaan roepen waar was de hulpverlening, maar het is ongepast als van buitenaf geoordeeld wordt over iemands persoonlijke functioneren.
Het is/zijn allereerst de betreffende ouder(s) zelf of andere plegers van mishandeling, misbruik of verwaarlozing die verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Dat geldt ook in geval van suïcide.
Hulpverleners verlenen hulp. Hoe gebrekkig deze misschien ook lijkt en wellicht achteraf ook blijkt. Dat ligt niet aan de individuele hulpverlener, dat is een complexe situatie van diverse factoren.

Lees verder

Quantum field

Start particuliere opleiding Energetisch Therapeut

BuroSinot is begonnen aan het 1e jaar van een 2 jarige particuliere opleiding: Energetisch Therapeut.
Los van alle ‘empirische kennis’ is er ook (menselijke) energie. BuroSinot wil meer weten van ‘de andere kant’ van ons waarnemings- en belevingsvermogen. Dus nu ook verdieping in chakra’s, onze etherische lichamen, aura, meditatie en meer.
Het is goed om de geestelijke blik te verruimen. Kennis en ervaring op te doen en deze te delen. Zeker in het werken met mensen kun je niet genoeg open staan voor visie, cultuur, menselijke ervaring en beleving.

Op termijn zal BuroSinot dus ook coaching-behandeling aanbieden als energetisch therapeut. Persoonlijke ervaring leert dat als mensen zich meer bewust zijn van hun energie huishouding en het effect hiervan op persoonlijk functioneren en denken, dat dit een grote bijdrage levert in vooruitgang bij individuele processen op gebied van ontwikkeling, verwerking en inzake houding-gedrag.

BuroSinot is veelzijdig, net als mensen zijn.

You never walk alone

You Never Walk Alone met BuroSinot

Heeft u soms het gevoel er alleen voor te staan? Voelt u zich onbegrepen, niet gehoord, of ervaart u gewoon nog geen klik met de hulpverlenende instanties of professionals?

Herkent u volgend bericht uit de media: Problemen jeugdzorg worden groter?

Vindt u ook dat er iets aan gedaan moet worden?

Zoekt u als jongere, gezin, volwassene hulp die past en werkt?

Wilt u als organisatie of gemeente een flexibel, snel en goed aanbod dat beter aansluit bij wat uw cliënten zoeken?

Dan is het wellicht tijd om BuroSinot te benaderen. BuroSinot zoekt aansluiting bij UW situatie en (hulp)vraag. Bij BuroSinot hoeft u niet meer te zoeken en te leuren of uw vraag wel in het ‘aanbod’ past of andersom! Vraag en Aanbod kunnen namelijk prima worden afgestemd op elkaar. Per situatie.

Ruime ervaring met vele uiteenlopende casussen inzake vaak complexe vraagstukken op gebied van jeugd, gezin, sociaal domein en samenwerking-proces, heeft BuroSinot veel geleerd.  Zoekt u hulp die aansluit? Zoekt u deskundigheid waar u in praktische zin ook wat aan heeft?

Neem dan contact op met BuroSinot. Samen kunnen we het verschil maken. “You never walk alone”

Tot uw dienst.

 

De Sterkste Schakel

Wat vinden ex-collega’s en professionals van Patrick Sinot?

Ik heb regelmatig gevraagd aan collega’s wat zij van mijn samenwerking, kennis en inzet vonden. In een voorgaand bericht kunt u een overzicht van de evaluatie zien op diverse onderdelen in een grafiek weergegeven.

Via onderstaande link kunt u lezen wat diverse collega’s aan feedback gaven. Deze feedback is n.a.v. mijn werkzaamheden als procesregisseur van de centra voor jeugd en gezin van Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Graft de Rijp en Schermer. De professionals vertegenwoordigen vele functies uit de keten rond de CJG en het sociale domein.

Feedback-overzicht

Duim Omhoog

Zo scoort Patrick Sinot van BuroSinot bij voormalige collega’s

Eind 2014 begin 2015 heb ik in mijn functie als procesregisseur van de centra voor jeugd en gezin van o.a. de gemeente Alkmaar een evaluatieformulier aangaande mijn functioneren opgesteld. Dit formulier heb ik aan ongeveer 50 collega’s met diverse functies uit het werkveld verzonden en hun verzocht mij aan de hand van een aantal kenmerken te evalueren. Wegens de transformatie bleken helaas niet alle collega’s meer in betreffende functie waardoor uiteindelijk 32 mensen het evaluatieformulier hebben ingevuld met het volgende resultaat (Klik op onderstaande link: Compleet evaluatie overzicht)

Zoals u kunt zien een prima score! BuroSinot Werkt!

Compleet-evaluatie-overzicht def

Logo BuroSinot

De website van BuroSinot is live

Vanaf januari 2015 ben ik bezig met het oprichten van een eigen bedrijf. In Mei van dit jaar de knoop doorgehakt volledig verder te gaan als zelfstandig ondernemer, daar hoort een website bij.
Met vreugde en trots: BUROSINOT IS LIVE!