Met ”dank” aan de provider…

 

Soms gaan dingen niet zo makkelijk als je zou denken of willen. Zo bleek de aanvraag voor een mobiel abonnementje voor mijn eigen kind te leiden tot het overschrijven van mijn mobiele nummer…Gevolg: paar uur heen en weer bellen met de provider, onbereikbaar voor een hele dag en berichten plaatsen op sociale media om contacten te informeren over de onbereikbaarheid.

Nu maar hopen dat volgens toezegging mijn normale nummer vanaf vannacht weer in gebruik is.

Samenwerking tussen BuroSinot en Buro de Beweging!

Per vandaag hebben Buro de Beweging uit Alkmaar e.o. en BuroSinot elkaar de hand geschud voor een constructieve samenwerking  en zal BuroSinot vanuit eigen bedrijfsvoering (onderaannemerschap) aanvulling bieden op het aanbod van Buro de Beweging en vice versa.

Vanaf heden betekent dit ook dat BuroSinot samenwerkt met een vaste regiebehandelaar.

Een prima begin van 2020!

 

      &  Logo BuroSinot

 

Onbekend bellen & Bereikbaarheid

Goede Cijfers!

BuroSinot staat voor betrokken en effectieve hulpverlening aan jongeren en gezinnen.

Uiteraard kan je als persoon van jezelf vinden dat je goed werk levert en je bedrijf zo aanprijzen maar hoe belangrijk is het dat dit wordt ondersteund door feiten?

Hiervoor heeft BuroSinot aan diverse jongeren en ouders gevraagd om een beoordeling.

Unaniem blijken ouders en jongeren zeer tevreden met de betrokkenheid en inzet van BuroSinot, van 10 tot 8, prachtige cijfers.

Maar niet alleen tevredenheid van ouders en jongeren is waar het om gaat, ook om het behalen van resultaat van je inzet, dat je als betrokken hulpverlener binnen termijnen kunt afronden, dat je snel overdraagt bij vervolghulp en/of zorgt voor vlotte samenwerking bij onderaannemerschap.

BuroSinot staat garant voor prima inzet, bereikbaarheid en betrokkenheid en heeft als geen andere jeugdhulpaanbieder grote kennis van regie op processen.

 

 

 

Niet te oud om te leren

Per vandaag ben ik naast mijn werk als zelfstandig hulpverlener weer student! Ik heb mij ingeschreven aan de Open Universiteit voor de studie Psychologie.

Ik heb al jaren de wens mij op universitair niveau te scholen, zowel ter verdieping als uitdaging aan mijzelf.

Nu 55 jaar oud, ondernemer gooi ik ”wat extra hout” op het vuur.

Niet in de laatste plaats omdat ik als zelfstandige in de jeugdhulpverlening sector aanloop tegen alle bedachte eisen die worden gesteld, waaronder in onze regio het fenomeen ‘regiebehandelaar’.

Omdat ik graag zelf regie neem dus een extra stimulans om te zorgen dat ik hiervoor conform gekwalificeerd wordt.

Maar eerst een paar jaar studie!

Spannend maar met goede moed.

 

BuroSinot staat niet alleen voor menselijke maat en betrouwbaarheid, maar ook voor ontwikkeling.

BuroSinot maakt ook werk van uw Privacy

Sinds augustus 2018 heeft BuroSinot ook een privacy certificaat.

Met uw gegevens wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan, vandaar dat BuroSinot het eigen privacy beleid heeft laten toetsen en nader omschreven onder het eigen  beleid.

Patrick Sinot van BuroSinot in praktijk!

Hoe moedig je jongeren aan in waar zij talent voor hebben?
Door bevestiging, erkenning en ook … juist!
Vertrouwen.
In een persoonlijk gesprek met betreffende jongere bespreek ik niet alleen de aanleiding van mijn betrokkenheid, maar vooral kijk ik samen met de jongere ook naar diens belevingswereld, wensen en talenten.
Zo kan ik tijdens een rit naar een bespreking op b.v. school praten over werk zoeken en bij een supermarkt stoppen om daar te solliciteren, gewoon omdat dat kan.
Door gesprekken open te voeren geven jongeren vaak ook blijk van hun echte en persoonlijke interesses. Soms merk je dan ook het talent op dat zij hebben. Of het gaat om een spontaan gezongen en zelf geschreven rap, een zelf gemaakt You Tube filmpje of zoals in dit geval tijdens een huisbezoek, waar een van de jongeren die ik mag begeleiden zijn kapperskunsten mag toepassen op mijn haar.
Het was niet specifiek een onderwerp van gesprek, maar kwam ter sprake en past bij de stage. Tijdens de knipbeurt kun je ook gewoon verder met de andere belangrijke onderwerpen.
Dank Thommy!
Jij noemt het een ‘opscheertje’, ik zeg TALENT!
(Foto en tekst met toestemming jongere)

Jeugdhulp: Zijn we de weg kwijt?

Hoe zeer BuroSinot ook verheugd is te mogen participeren binnen het gecontracteerde zorgaanbod, de weg naar geregistreerde en gecontracteerde zorgaanbieder is op zijn zachtst gezegd ‘omslachtig’. Ik licht u dit graag nader toe om te worden toegelaten is nodig:

(onderstaande is niet limitatief)

Registratie bij SKJ,  Aanvraag AGB code, Aansluiting Tenderned en bijhorende aansluiting inlog om op Tenderned te kunnen, Registratie bij Zorgring, Registratie bij Vecozo, Registratie bij Verwijsindex, Aanvraag klachtenregeling, Aanvraag VOG, Aanschaf aansluitend softwareprogramma tbv cliënt administratie en deelname berichtenverkeer, etc.

Dit alles op basis van doorwrochte en zeer uitgebreide administratieve handelingen, toelichtingen, documentatie, heen en weer mailen, bellen en per post sturen en ontvangen van stukken welke moeten worden getekend, gescand, gekopieerd, geïnstalleerde, opgeslagen, bevestigd en goedgekeurd en natuurlijk overal ook gegevens verstrekken om te registreren en alles een eigen inlog…

Fouten in of door het systeem dat wordt gebruikt zijn niet de verantwoordelijkheid van betreffende ‘leveranciers’, wel dient de gebruiker zich aan alle plichtplegingen te houden en zelf toe te zien dat alles naar vereisten loopt.

Erbij de jaarlijkse kosten, eventuele her aanvragen, aanvullende plichtplegingen, administratieve verantwoording en mogelijke wijzigingen in systemen, in richtlijnen en ‘updates’.

De transformatie jeugdzorg en sociaal domein biedt kansen…nou die zijn aangegrepen met een flinke opslag voor bureaucratie en een verdienmodel van plichtplegingen en toegevoegde registratie-instellingen; de maakbaarheidsmaatschappij ontmoet certificatie, registratie en verantwoordingsfetisj.

Vanuit BuroSinot is dit een kritische noot: beleidsmakers en gemeentebesturen…is dit echt de bedoeling? Zijn we de weg niet een beetje kwijt aan het raken?

Als ik nadenk hoeveel tijd in al die administratieve rompslomp zit (met hierbij luid uitgesproken de vraag welke toegevoegde waarde dit allemaal heeft en in hoeverre dit de uitvoering werkelijk kwantitatief en kwalitatief ten goede komt), dan zie ik voor mij hoe al die manuren die verloren gaan aan ‘administratie’ zouden kunnen worden ingezet waar het nodig en effectief is: op straat, op school, bij de gezinnen thuis…

Vooralsnog is het een heel flinke investering van niet facturabele uren en alle bijkomende kosten.

Dan moet het eigenlijke werk nog beginnen…want dat is natuurlijk de uitvoering om jongeren en gezinnen te helpen bij hun hulpvragen en perspectief.

Eens zien hoe het in de praktijk zal blijken te werken. Hoe snel kan worden bewogen tussen bericht 301 t/m 316 om maar iets te noemen.

Soms vraag ik me wel eens af: staat het systeem ten dienste van de maatschappij of dienen uitvoering en hulpvraag het bedachte systeem?

‘Geruststellend’ is de gedachte dat alle medewerkers die ik heb gesproken in alle aanvraag procedures mij bevestigen als ik zeg: wat een ingewikkelde toestand, wie heeft het bedacht, wat is de toegevoegde waarde…

Wat bepaalt eigenlijk of iemand een (goede) professional is?

Patrick Sinot van BuroSinot heeft 20 jaar brede en specialistische ervaring in de sector jeugdzorg & jeugd-gezinshulpverlening.

Hoera! BuroSinot Biedt Gecontracteerde Jeugdhulp!

Mooi nieuws en een prachtig resultaat heeft BuroSinot behaald door als kleine aanbieder van o.a. ambulante jeugd- en gezinshulp per 2018 als gecontracteerde aanbieder te zijn opgenomen in het reguliere zorgaanbod van de Regio Alkmaar.

Dit betekent dat rechtstreeks naar BuroSinot kan worden verwezen voor het bieden van hulp binnen de volgende gemeenten: Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Uitgeest, Langedijk en Heiloo.

De afgelopen 3 jaar was BuroSinot reeds actief in de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Koggenland en Stede Broec. Zowel op basis van maatwerkovereenkomsten als PGB. Nu zijn losse overeenkomsten in de regio Alkmaar niet meer nodig.

Ik ben hier best trots op, want in 2018 ben ik 20 jaar werkzaam in het werkveld Jeugd en heb hier een enorm rijke ervaring opgedaan in diverse functies en ken de ontwikkelingen in de jeugdzorg en het sociale domein. Te zijn toegelaten als aanbieder van ambulante jeugdhulp betekent namelijk ook erkenning voor inzet en deskundigheid en bevestigd het voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.

BuroSinot staat altijd voor flexibel maatwerk: zowel qua uitvoering als qua inzet van uren.  Dit geldt voor het hele aanbod van BuroSinot (BuroSinot biedt ook advies, deskundigheidsbevordering, procesregie complexe casuïstiek, particuliere coaching-trajecten en interim ondersteuning aan professionele teams/afdelingen)

Graag tot ziens in 2018!

BuroSinot wenst U alvast heel fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

 

BuroSinot gaat ervoor!

Na lang wikken en wegen heb ik toch het besluit genomen om voor mijn bedrijf een toelatingsverzoek te doen om te worden opgenomen als gecontracteerde aanbieder voor jeugdhulp in de regio Alkmaar.

Het zou zonde zijn van alle opgedane ervaring, kennis en investeringen om alleen vanwege de enorme bureaucratische rompslomp af te zien mijn diensten aan te kunnen bieden aan al die jongeren en gezinnen die het zo hard nodig hebben.

Dus met AGB code, SKJ registratie, aanmelding bij Zorgring, aansluiting bij de Verwijsindex, aansluiting bij Vecozo en lidmaatschap t.b.v. klachtenregeling voldoet BuroSinot aan alle eisen om te kunnen worden toegelaten tot het aanbod van gecontracteerde jeugdhulpverlening.

Bij een akkoord inzake toelating zal BuroSinot ook vanaf 2018 beschikbaar zijn voor ambulante jeugdhulp in de regio Alkmaar.

Het grote voordeel is in ieder geval dat direct kan worden doorverwezen naar BuroSinot, dat maakt aanmelding en start van hulp in ieder geval sneller mogelijk.

Het zou ook een mooie erkenning zijn, want als gecontracteerde aanbieder tel je natuurlijk wel duidelijker mee in het aanbod.

Maar voor mij persoonlijk komt de echte erkenning voornamelijk van de jongeren en ouders zelf. Ik ben dan ook al die ouders en jongeren zeer dankbaar die sinds de vestiging van BuroSinot als zelfstandig aanbieder van jeugd- en gezinshulp specifiek hebben gevraagd om inzet vanuit BuroSinot.

Natuurlijk ben ik ook heel dankbaar voor de kans die diverse gemeenten mij hebben geboden om op basis van een maatwerkovereenkomst of PGB budget aan de vraag te kunnen voldoen.

Overigens biedt BuroSinot ook graag zijn diensten aan als het gaat om advies & ontwikkeling in kader van verdere transformatie, want als voormalig procesregisseur van de centra voor jeugd en gezin heb ik de afgelopen jaren enorme ervaring opgedaan in de processen van (jeugd)hulpverlening en hier ligt voor de gemeenten en betrokken organisaties nog een enorme potentie en gelegenheid te transformeren.

Wie weet ziet u BuroSinot per 2018 opgenomen als gecontracteerde jeugdhulp aanbieder binnen de regio Alkmaar (e.o.).

Neem gerust contact op voor nadere kennismaking.

www.burosinot.nl