BuroSinot actief in diverse gemeenten

BuroSinot is actief in diverse gemeenten en levert zowel diensten op basis van zorg in natura (ZIN) als op basis van PGB (persoonsgebonden budget).

De lopende trajecten zijn allen op aanvraag van betreffende cliënten zelf: jongeren en gezinnen weten de weg naar BuroSinot te vinden. Het is heel dankbaar om te horen waarom mensen BuroSinot benaderen.
Zonder uitzondering wordt aangegeven dat de wijze van communiceren, luisteren en het begrijpen van de hulpvraag kenmerken zijn die gewaardeerd worden. Dat vele klanten Patrick Sinot nog kennen, uit diverse samenwerkingsverbanden van de afgelopen 18 jaar is tekenend voor de positieve ervaring die men is bijgebleven.
Misschien onderscheidt BuroSinot zich nog wel het meest van andere instanties door een heel eigen benadering van probleemsituaties en de persoonlijke betrokkenheid, waardoor jongeren, ouders en ook collega’s uit het werkveld de samenwerking met BuroSinot als prettig ervaren. Prettig in de zin van betrouwbaar, betrokken en creatief.

Humor en zelfreflectie staan hierbij centraal, want als er iets is wat een klant met een hulpvraag en de potentiele hulpverlener gemeen hebben, is het feit dat ieder mens is. Soms is samen even kunnen lachen en vooral beseffen dat je allemaal ook maar gewoon mens bent heel verfrissend.

BuroSinot ziet en werkt in dat kader met de menselijke maat. Zonder (voor)oordeel. Ook dat krijgt BuroSinot heel vaak terug van klanten die – zo geven zij aan – zich soms onheus bejegend voelen door andere instanties en betreffende professionals. Soms voelen mensen zich dan bij voorbaat al veroordeeld of onbekwaam geacht en schiet men in weerstand of passiviteit. Het is een herkenbaar fenomeen voor een professional: communicatie luistert nauw, het is steeds een aandachtspunt oog te houden voor het aspect van betrekking en hoe woorden in bepaalde situaties over kunnen komen op mensen.

Voor BuroSinot is het verschil in eigenheid van mensen een inspirerende factor. Zo ook waar het gaat om de probleemervaring en probleemsituatie waarin mensen van elkaar verschillen. Maar BuroSinot is zich ook bewust van de eigenheid van de hulpverlener: hoe kijkt deze naar situaties vanuit zijn eigen beleving en persoonlijke achtergrond en hoe komt dit over op de mensen met wie je samenwerkt. Je kunt niet altijd en overal iedereen tevreden stellen of weerstanden voorkomen, het is wel de kunst zaken bespreekbaar te maken en opmerkzaam te blijven. Gevoelens spelen ook een belangrijke rol in hulpverleningsprocessen, BuroSinot houdt hier zo goed als dat mogelijk is rekening mee. Sensitieve logica zogezegd maar ook logisch sensitief. Verstandelijk begrip krijgt soms meerwaarde als dit gepaard gaat met gevoelsmatig begrip. Als dit wordt opgevangen en wederzijds herkend, dan verkrijgt het contact tussen mensen een grote meerwaarde en komt de werkrelatie ten goede.

BuroSinot kijkt naar mogelijkheden en kenmerken om de verbinding te zoeken en waakt er voor te veel op basis van normatieve beeldvorming het proces aan te gaan. Hulpvraag en aanbod dienen op elkaar aan te sluiten, beiden dienen namelijk hetzelfde doel: een passend antwoord vinden op een bestaand probleem, het voorkomen daarvan en het toewerken naar een haalbaar en gewenst perspectief.
De veiligheid en ontwikkeling van kinderen staat hierbij uiteraard centraal. Zo ook die van alle betrokkenen. Maar het gaat ook om nuancering en weging van alle beeldvorming en ervaring.

BuroSinot kijkt hierbij steeds naar de actualiteit en plaatst deze in zijn context. Of het nu gaat om een (eerste) zorgsignaal, een incident, een hulpvraag, een proces, een visie of de communicatie hierover. BuroSinot kijkt naar alle mogelijke factoren die een rol kunnen spelen en zet zich er voor in om samen met betrokkenen het zogeheten plaatje in te kleuren, de kleurstelling aan te passen of te helpen kleur te zien.

Samenwerking gemeenten

 

Geplaatst in BuroSinot en getagd met , , , , , , , , , , , , , .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.